имам радиуправление Пилот 4 и липсват ролевите машинки.какви са? и ако има и схема за тях?
предварително благодаря!!!